2017. gada 17. maijs

PASĀKUMS VELTĪTS ST. BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENAIUZMANĪBU KONKURSS!


Radoša sadarbība.

.
Vienmēr ir prieks sadarboties ar pateicīgu bibliotēkas apmeklētāju.
Varavīksnes vidusskolas 7.c klases skolēni ar savu klases audzinātāju Jeļenu Kļimovu cenšas atbalstīt mūsu bibliotēkas ierosmi gandrīz ikkatru reizi . Šoreiz skolēni aktīvi piedalījās zīmējumu izstādē veltītajā māmiņām un atnāca uz bibliotēku, lai papriecātos gan par saviem, gan citu bērnu radošiem darbiem.

2017. gada 16. maijs

Izstāde māmiņām

Mātes mīlestība ir kā aplis, kam nav ne sākuma, ne beigu. 
/Erts Erbens/
Mīļi aicinām apskatīt zīmējumu izstādi ,,Mana visskaistākā, visgudrākā, vislabākā māmiņa”, ko ar mīlestību dāvina visiem mums PII ,,Pienenīte” un ,,Pīlādzītis “ audzēkņi, kā arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni.


2017. gada 9. maijs

Ciemiņi no Priežmales

Aprīļa beigās mūsu bibliotēkā viesojās Aglonas novada Priežmales pamatskolas visaktīvākie BJŽ lasītāji. Kopā ar Kastuļinas bibliotēkas vadītāju un latviešu valodas skolotāju bērni atbrauca smelties jaunu pieredzi lasīšanas veicināšanā, kā arī dalīties savos panākumos BJŽ grāmatu kolekcijas lasīšanā un izvērtēšanā. Ar interesi viesi apskatīja Eiropas valstu suvenīru izstādi. Bibliotekāre Viktorija iepazīstināja ar izstādi, veltītu Latviešu valodas dienām. Prezentācija par Lasīšanas svētku organizēšanu Krāslavā arī tika noskatīta ar interesi. Ar ekskursiju pa bibliotēku noslēdzās šis draudzīgs pieredzes apmaiņas pasākums.
Vienmēr esat mīļi gaidīti Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā. 
Mums ir ar ko dalīties.