Ziņas

,,Pienenītes" lasītāji rullē

Kāds ziediņš esi Tu?

BJVŽ 5+PII ,,PĪLĀDZĪTĪ"

Lasītāji PII ,, Pīlādzītis"

Pirmā nedēļa bibliotēkā

Jaunumi decembrī

BJVŽ 2019 balviņas klāt!

Ziemassvētku noskaņa

Krāslavas pamatskola lasa pasakas