Ziņas

Gaidām pavasari lasot!

Lasīšanas vēstnese no Krāslavas

Skaļā lasīšana pieņēmās spēkā

6. lasīšanas svētki Krāslavā

Nacionālās skaļās lasīšanas reģiona sacensība

Skaļā lasīšana Varavīksnes vidusskolā

Izstādes februārī

DROŠAIS INTERNETS

Kas sagaida mūs februārī

Paldies Rīgas kolēģēm

Aidā uz Joņinu bibliotēku!

Janvārī tevi sagaida

Jaunas grāmatas decembrī