Bibliotēku nedēļa

19. – 24. aprīlī bibliotēku nedēļā interesentam tika piedāvāti grāmatu apskati, lasītāju zīmējumu izstādes, pārrunas un jauno grāmatu diena. Lasītājus gaidīja tikšanās ar interesantām pasakām, liriskām dzejām un aizraujošajiem skolas romāniem. Lasītavā varēja iepazīt un mācību procesam izmantot jaunas enciklopēdijas, vārdnīcas un citas nozaru literatūras grāmatas.

Komentāri