Zīmējumu konkursu un viktorīnas rezultāti

Apkopoti zīmējumu konkursa un viktorīnas „Mēs dzīvojam Latvijā” rezultāti. Labākie dalībnieki Oksana Duškina, Mareks Žolnerovičs, Diāna Gintere saņēma balvas.

Atzīmēti zīmējumu konkursa „Mans mīļākais H.Andersena pasaku varonis” labāko autoru Nikitas Nikitina un Vladislava Šilova darbi.

Komentāri