Ar grāmatu uz bērnudārzu

Bibliotekāri ir ļoti gaidīti viesi Krāslavas bērnudārzos.Ar patiesu prieku viņi atsaucas uz aicinājumu atnākt pie bērniem gan novadnieku dzeju par Krāslavu palasīt, gan mīklas par dzimto pilsētu paminēt, gan pastāstīt par nopietnām grāmatām par Krāslavu.


Gaišu noskaņu radīja brīnišķīgs pasākums 28. septembrī bērnudārzā „Pienenīte”, veltīts Krāslavai. Uz šo pasākumu tika aicināta KNCB bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija. Jaunā paaudze, gudro audzinātāju vadīta, savlaicīgi sāk gatavoties pilsētas 90.gadu jubilejas svinēšanai.
 


Bagātu materiālu par Krāslavas vēsturi bērnudārzā „Pīlādzītis” Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 9. oktobrī prezentēja bibliotekāre Anna. Pedagogi tika iepazīstināti ar iespēju, kā var meklēt grāmatas, laikrakstu rakstus par Krāslavu bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Tā kā pedagogi vienmēr ir ceļā uz jaunām zināšanām, viņiem tika parādīts, kā meklēt, atlasīt grāmatas izglītības jomā KNCB elektroniskajā katalogā. Tika prezentēti novadpētniecības diski, kas tapuši par Krāslavu, tās iedzīvotājiem, dabu.

Bet pirms semināra pedagogiem, „Pīlādzītī” notika pasākums vecmāmiņām un vectētiņiem. Bērni gan dziedāja, gan dejoja, gan savus vecvecākus aicināja uz dažādām atrakcijām.

Bibliotekāres atzīst, ka tāda veida pasākumi modina lepnumu par dzimto vietu, palīdz saskatīt visu labo un skaisto tajā, ierosina radoši darboties pašiem, uzņemties atbildību par pilsētas šodienu un rītdienu, lai pilsēta kļūtu vēl krāšņāka.

Komentāri