Dekorēšanas radošā darbnīca „Krāsainās rudens puķes"


Skaistas un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolu skolēni un skolotāji labprāt iesaistījās radošajā darbnīcā, ko prasmīgi vadīja biedrības „Skaistas atbalsta centrs ” vadītāja Iveta Leikuma ar 5 palīgiem - Skaistas pamatskolas skolēniem: Janu, Lindu, Leonardu, Anitu un Sabīni.

Ārā lija rudenīgs lietus, bet darbnīcā bērnu rokās uzplauka viskrāšņākie ziedi no papīra, ko laimīgie bērni aiznesa uz mājām.

Prieku vairoja tas, ka bērniem par piemiņu no pasākuma palika grāmatas, ko uzdāvināja izdevniecība „Zvaigzne ABC”.

Komentāri