Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija ceļo uz Krāslavas PII

Lai attīstītu un nostiprinātu sadarbību: bibliotēka – bērnudārzs – ģimene, novembra mēneša pirmajā nedēļā bibliotekāriem bija prieks iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus Krāslavas bērnudārzos "Pienenīte" un "Pīlādzītis"
ar LNB labdarības projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” sagādātajām grāmatām .
Bibliotekāres Viktorija un Anna pastāstīja par projekta saturu, nodemonstrēja BJŽ plakātu un bukletu, kā arī grāmatas 1.-2. klasēm.

Anna un Viktorija lomās aizrautīgi lasīja fragmentus no grāmatas „Koko un Riko”, pasaku no grāmatas „Ežuļa peldriņķis”, dzejoļus par burtiņiem no grāmatas „Diegu burti.” Visvairāk bērniem patika skaisti ilustrētās grāmatas „Kurmītis un bikses” un „Lizelotei nenāk miegs”. Viktorija ieteica audzinātājam palasīt grāmatas bērniem bērnudārzā, kā arī iesaistīt vecākus šajā darbiņā, lai radītu un uzturētu bērnos lasītprieku.

Tikšanās beigās spēlējam spēli par burtiem „ Satīsimies kamolā, sapīsimies mudžeklī”. Bija jautri un interesanti.

Neiztikām arī bez dāvanām. Bibliotekāri uzdāvināja bērniem žurnālus, pretim saņemot ziedus un bērnu zīmējumus.


Komentāri