BJŽ grāmatu kolekcija tika sirsnīgi sagaidīta Skaistas pamatskolā

Silts pasākums „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” notika agrā rītā Skaistas pamatskolā. Skaisti rotātajā zālē sapulcējās pirmsskolas vecuma bērni, pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki, lai uzzinātu par LNB atbalsta biedrības dāvāto grāmatu kolekciju lauku bibliotēkām un skolām lasīšanas veicināšanas projekta ietvaros.


Uzzinājām, ka 1.-2. klašu grāmatas jau aktīvi tiek lasītas.

Bibliotekāres Anna un Viktorija izstāstīja par labdarības projekta saturu, par lasītāju iespēju izteikt savas domas par izlasītām grāmatām, aizpildot anketu.

Lai ieinteresētu bērnus lasīšanā, bibliotekāres palasīja fragmentus no grāmatām, pastāstīja pasaku par nesavtīgo palīdzību, izspēlēja burtu rotaļu.

Pasākuma beigās bērni saņēma KNCB dāvātos žurnālus

Barbie, Dambo, Donalds Daks, Vinnijs Pūks, Tom & Džerri, par ko izrādīja īsto prieku.

Savukārt mēs arī sirsnīgi pateicāmies pirmās klases skolotājai Marijai Gasperovičai par tik mīļu bibliotekāru sagaidīšanu Skaistas pamatskolā.

Komentāri