Diskusija

15.02.2013. bibliotēkā notika diskusija par
• BJŽ kolekcijas grāmatu satura izvērtēšanu;
• Brauciena organizēšanu uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā;
• Gatavošanās Lasīšanas svētkiem Krāslavas novadā.
   Bibliotēkas direktore Valentīna Magidas pasniedza pateicības rakstus un uzdāvināja aprocītes pilsētas bibliotekāriem, skolotājiem un vecākiem, kuri aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas projektā.
   Tika konstatēts, ka visumā 2012.gadā lasītāju skaits ir palielinājies, salīdzinājumā ar 2011. gadu.
Krāslavas pamatskolas bibliotekāre Valentīna Ļebedkova izteica priekšlikumu palielināt grāmatu eksemplāru skaitu, lai veicinātu raitāku lasīšanu.
Vecāku pārstāve Maija Mjadjuta atzina, ka vecāku iesaistīšana projektā veicināja ģimenes interesi par grāmatām un ir vēlams šo sadarbību turpināt.
Triju bērnu māmiņa Aina par visefektīvāko lasīšanas veidu uzskata vienas un tās pašas grāmatas lasīšanu un apspriešanu kopā ar bērnu. Pati par sevi grāmatu kolekcija vecākiem diez vai veicināja visas ģimenes lasītprieku.
Kolekcijas atlases principi visumā apmierina, vēlams lielāku uzmanību pievērst grāmatu satura kvalitātei, nepiedāvāt lasīšanai mazvērtīga un negatīva satura grāmatas.
Integrācijas veicināšanas labā varētu būt vairāk tulkotu grāmatu no krievu, poļu, lietuviešu un baltkrievu valodām, kā arī kolekcijā vairāk iekļaut pasaules klasiķu darbus.
Izskanēja priekšlikums par lasīšanas termiņa paildzināšanu.
Par ļoti veiksmīgu pieredzi tika atzīta pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšana
projektā.
  Tika nolemts, ka uz Lielajiem lasīšanas svētkiem pilsētas KNCB deleģēs Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas skolotāju, bibliotekāru un skolēnu grupu 7 cilvēku sastāvā.
   Apspriedām novada Lasīšanas svētku vēlamo laiku (aprīļa sākums) un saturu
Komentāri