Februāris - lasītprieka mēnesis   Veiksmīgi ir beidzies bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu darbs lasīšanas veicināšanas programmā „ Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrija.”
Salīdzinājumā ar 2011. gadu lasītāju skaits ir palielinājies par 21 , no 33 līdz 54 projekta dalībniekiem.


Klāt nākuši 18 bērni no Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādēm „Pienenīte" un „Pīlādzītis.”


Mums bija īsts prieks sadarboties ar atsaucīgiem bērniem , viņu skolotājām un audzinātājām.


Visiem dalībniekiem tika uzdāvinātas aprocītes, par ko ir parūpējies LNB Bērnu literatūras centrs, mazi suvenīriņi no Krāslavas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas un pateicības raksti.

Pirmās vietas tika iedalītas sekojošām grāmatām :

Milers Z., Petiška E. Kurmītis un bikses.
Strautniece A. Labu labais, kreisi kreisais.
Rūmnieks V. Atnācēji.
Šepetis R. Starp pelēkiem toņiem.
Sjerra i Fabra Dž. Kafka un ceļojošā lelle.

 

Komentāri