Lasītprieka vēstneši

 
27. martā Krāslavas kultūras namā Bērnu/ Jauniešu/Vecāku žūrijas ekspertus un visus, kam patīk lasīt, mīļi sagaidīja Karlsons ar Pepiju Garzeķi un KNCB bibliotekāri.
Krāslavas novada izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova sirsnīgi apsveica pasākuma dalībniekus un pateica, ka mācīšanas procesā lasīšanas loma ir neaizstājama, jo tā veicina gan fizikas, gan matemātikas un jebkura cita mācību priekšmeta veiksmīgu apguvi. Prieks, ka šogad ir izaudzis lasīšanas projekta dalībnieku skaits - 451 eksperts no mūsu abu novadu 22 bibliotēkām.
                              
Visradošākie Dagdas un Krāslavas novadu lasītprieka vēstneši sagādāja skaistus apsveikumus skatītājiem.
Bērni no pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” atgādināja mums, ka mīlestības sākums pret grāmatu slēpjas agrīnajā bērnībā, kad māmiņas un vecmāmiņas lasīja pasakas un dziedāja šūpuļdziesmas.
 Skaistas pamatskolas 1. klases skolēni ar skolotāju Mariju bija ļoti atsaucīgi. Uzsvēra burtu nozīmi, skandināja dzejoļus un pirmo reizi savā mūžā dziedāja mikrofonos.

                           
Pieredzes bagātie lasītāji un radošu darbu rakstītāji no Krāslavas pamatskolas veltīja skatītājiem jauku inscenējumu par godu Krāslavas 90. gadu jubilejai, akcentējot piecu tautību draudzīgu sadarbību.
Projekta grāmatu izlase veicināja vienotību, integrāciju. Dažu autoru tulkojumus latviešu valodā varēja lasīt un apspriest gan poļi, gan krievi, baltkrievi, lietuvieši un ebreji.
Mēs esam pateicīgi Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēniem par mīļu melodisku apsveikumu poļu valodā.
Skatītājus priecēja izteiksmīgs bērnu apsveikums no Dagdas novada. Bija jūtams, ka bērnu skolotāja Lidija Kartenko ar sirdi un dvēseli pati piedalījās vecāku žūrijas darbā.

Gudrus vārdus izteica māmiņa Vita Valtere, kura piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā. Viņu pārsteidza tas, ka grāmatu izdevniecības Latvijā ražo tik lielu skaitu grāmatu angļu un citās svešvalodās.
”Bērni, izraisiet lielāku interesi par grāmatu lasīšanu dzimtajā valodā, lai Latvija varētu saglabāt savu identitāti mūsdienu grāmatu izdošanas industrijā.”
Talantīga meitene no Indras vidusskolas Ieva Jokste priecēja skatītājus ar savu uzstāšanos latgaļu valodā, un mēs sapratām, ka, lasot grāmatas, pierodam arī skaisti un izteiksmīgi runāt.
Oriģināls apsveikums no Varavīksnes vidusskolas ierosināja skatītājus izlasīt kādu grāmatu no Bērnu/ Jauniešu žūrijas kolekcijas .
Gudrie, labie bibliotekāri , savukārt, aicināja aktīvi apmeklēt bibliotēkas, jo kā teica Vilis Plūdonis: „ Grāmata ir gaisma. Kas tiecas pie gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar visu sirdi un dvēseli.”
                                 
Un visbeidzot, visčaklākajiem lasītājiem Daugavpils teātra aktieri uzdāvināja savu priekšnesumu- fragmenta inscenējumu no Džordi Sjerra i Fabra grāmatas „ Kafka un ceļojošā lelle”
Svētki izdevās uz goda !!!
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par atsauksmi un līdzdalību šajos svētkos.
Lai dzīvo lasītprieks !
                                         
 KNCB bibliotekāru vārdā Viktorija Urbanoviča

Komentāri