Pēcpusdiena, veltīta Imanta Ziedoņa piemiņai.

Gara milzis ir Visumā aizgājis, pa Gaismas un Mīlestības ceļu, bet viņa klātbūtne ir TEPATĀS.
26.aprīlī Krāslavas pamatskolas ceturto klašu skolēni ar skolotāju Ingu Makņu aktīvi piedalījās pēcpusdienā, veltītajā Imanta Ziedoņa piemiņai.
Bibliotekāre Valentīna iepazīstināja klausītājus ar svarīgiem faktiem no rakstnieka biogrāfijas.
Mēs klausījāmies dziesmas „Nenes zvaigznes istabā” ierakstu ar Imanta Ziedoņa vārdiem, skatījāmies video, kur pats dzejnieks lasīja dzejoli „Ar naktstauriņiem” klavierspēles pavadījumā. Bērni ar interesi noskatījās multfilmu „Zaļā pasaka”, paši lasīja dzejoļus, nodziedāja tautasdziesmu un atzina, cik svarīgi ir apzināties dabas un tautas dziesmu nozīmi cilvēka dzīvē.
Skolēni uzzināja, ka „Krāsainās pasakas” ir tulkotas rumāņu, franču, bulgāru, krievu, vācu, poļu, armēņu, gruzīnu u.c. valodās.
Vislielāko aktivitāti skolēni uzrādīja, piedaloties krustvārdu mīklas minēšanā un pasaku sacerēšanā.
Grāmatu izstāde aicināja paņemt rokās un izlasīt kādu grāmatu.
 

 
Ar pateicības vārdiem , pozitīvu emociju lādiņu, dāvanām un cienastu beidzās pasākums, veltīts latviešu populārajam dzejniekam Imantam Ziedonim, kurš tautas piemiņā paliks mūžīgi.Komentāri