Labestības diena


24. maijā Labestības dienas ietvaros Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) bērnu literatūras nodaļas bibliotekāri apmeklēja Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centru „Mūsmājas”. Bibliotekāres Anna un Viktorija iesaistīja bērnus pārrunā par labiem darbiem, visi nāca pie secinājuma, ka labus darbus ir jāveic savai dvēselei, lai pašam un līdzcilvēkiem palīdzētu nodzīvot labu mūžu. Audzēkņi izkrāsoja savu sargeņģeli un taureni, kas simbolizēja dvēseli, visi kopā noskaitījām lūgšanu:
Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu:
No Dieviņa veselības,
No Laimiņas laba mūža.
 
Mūsu sirdis aizkustināja mazā meitenīte Samanta, kurai ir tikai 2 mēneši. Zīdainis saldi snauda labestīgu audzinātāju un māmiņas Kristīnes rokās, jutās aizsargāts un mīlēts.
Tad bibliotekāres Anna un Viktorija palasīja bērniem pasaku un uzdāvināja mācību žurnālus mazuļiem „Ķepainītis”, žurnālus „Приветик” zinātkāriem bērniem un mīļus gudrus žurnālus „Ezis”.
Visi žurnāli veicina bērnu jaunradi, iepazīstina ar jauniem latviešu autoru dzejoļiem, zīmējumiem, pasaku fotostāstiem, palīdz iemācīties burtus un ciparus.
Jauka grāmata no sērijas „Starp mums meitenēm” būs interesanta pusaudzēm, jo palīdz tikt galā ar sakrājušos problēmu gūzmu.
Pusaudžiem uzdāvinājām „Izglītības ceļvedi 2013”, kur absolventi varēs sameklēt derīgu informāciju par turpmākajām mācībām.
Savukārt brošūrās „Iepazīsim Eiropu” var atrast īsus, interesantus paskaidrojumus par Eiropas Savienību.
Nobeigumā novēlējām biežāk apciemot bibliotēku, jo gudru grāmatu lasīšana ir ne tikai interesanta un lietderīga brīvā laika pavadīšana, tā nes GAISMU, veicina Sirds un Prāta audzināšanu, palīdz izaugt par LABU un LAIMĪGU CILVĒKU.


Komentāri