Bibliotekāru ceļojumi vasarā


Šovasar Dagdas u Krāslavas novadu bibliotekāriem tika organizēti jauki braucieni uz Siguldu un Madonas novadu.

 

Siguldā bibliotekāri tika mīļi sagaidīti Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „ Trešais tēva dēls” noslēguma svinībās.
 
Projekta vadītāju uzrunas, video projekcijas, kur varējām atpazīt arī sevi  7 gadu kopīgi paveiktā un piedzīvotā, apliecināja to, ka mēs bijām atvērti pārmaiņām un daudz laba izdarījām Visuma informācijas pieslēgšanas veicināšanā.

 

Mūs priecēja mākslinieku priekšnesumi, nākotnes vēlējumi un silti sirsnīgi pārdzīvojumi. Dziesmas Intara Busuļa izpildījumā iekustināja skatītājus, aicinot pievienoties kopējai līksmošanai. Neaizmirstamo iespaidu atstāja ugunskurs vecās Siguldas pils laukumā un saulrieta kopējā
sagaidīšana.
 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu arī deva daudz labu ideju, ko katrs varēsim īstenot savā bibliotēkā. Patika tautas bibliotēka Varakļānos, Murmastienes, Lubānas pilsētas bibliotēka un, protams, iespaidīga Madonas novada bibliotēka.
 
 Fascinēja tikšanās ar interesantu cilvēku Vilni Strautiņu, akmeņu parka „Vaidavas” dibinātāju. Vaidavas parkā atrodas viena no Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām , apm. 3000 akmeņi, kas ir izvietoti uz 2 ha platības.
 Apskatījām arī lielāko Baltijā SIA Latvijas valsts meži stādu audzētavu .

Neparastais Lubānas ezers pamāja mums ar roku, dziedot dziesmu par Latvijas dabas krāšņumu un iedvesmojot mūs jauniem radošiem darbiem un sasniegumiem.
 

Komentāri