Dzejas dienas bērnudārzos


Oktobra sākumā bibliotekāri tika uzaicināti uz brīnišķīgi organizētājiem pasākumiem PII „Pienenīte ” un „Pīlādzītis”.
Labvēlīga žūrija: Anna un Viktorija

Dzejoļi, dziesmas, improvizācijas, bērnu zīmējumi par godu dzejnieka Ojāra Vācieša jubilejai priecēja skatītāju sirdis un dvēseles.
 Bibliotekāri pateicās vecākiem, skolotājiem un bērniem par ražīgu sadarbību ar bibliotēku, uzdāvināja bērnu žurnālus un pasniedza atzinības rakstus par latviešu kultūras mantojuma popularizēšanu pasākumā, veltīta slavenam latviešu dzejniekam, kurš Bērnu uzskatīja par vislielāko Dabas brīnumu pasaulē, rakstīdams dzeju kā lūgšanu:
 Ej un tikai sargies samīt gliemezi,
Notraukt niedru strazda ligzdas pinumus !
Pats starp brīnumiem tu esi brīnums,
Pats tu esi viens no viņiem, piemini !
/Ojārs Vācietis/ 

Komentāri