MANAI DZIMTENEI 95


Bibliotēka ar saviem labiem darbiem stiprina dzimto valsti, saprotot to, ka šīs dienas darbi jau ir Latvijas rītdienas vēsture. 
 
Šogad mums ir gods būt iekļautiem Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēstures muzeja padomē. Cieša bibliotēkas, skolu un pilsētas muzeja sadarbība varētu aktivizēt novadpētniecības darbu, aktualizēt  nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt starppaaudžu dialogu, jo tikai bibliotēkā un muzejā satiekas trīs laiki: pagātne, tagadne un nākotne.
 
2013. gada 9. novembrī ar svinīgu pasākumu Latvijas Kara muzejā noslēdzās Latvijas skolu muzeju skate- konkurss „Latvijas vēstures akcenti skolā”, kas bija veltīts Latvijas valsts 95. gadadienai. 
Par  lielu ieguldījumu skolas muzeju attīstībā Latvijas skolu un muzeju asociācija apbalvoja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolas vēstures muzeja padomi  un nopelniem bagātu skolas muzeja pedagoģi  Janīnu Gekišu.
Komentāri