ES galvaspilsētas


ES galvaspilsētas
29. novembrī bērnu bibliotēkas apmeklētāji aktīvi līdzdarbojās pasākumā, veltītā ES galvaspilsētām, kur apskatīja izstādi par ES valstīm, karogiem, galvaspilsētām un to ģerboņiem.
  Bibliotekāre Valentīna iepazīstināja ar daudzveidīgām grāmatām par ES.
Jautri rosījās grupas darbs, kur vajadzēja savienot valstu nosaukumus ar kodiem un galvaspilsētām. Darbs pie kartes un krustvārdu mīklas minēšana, kā arī spēle „Iepazīsim Eiropas Savienību” asināja prātu un veicināja gūto zināšanu nostiprināšanu. Savukārt saitē  http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm varēja sameklēt spēles un viktorīnas par Eiropas Savienību. Aktīvākie pasākuma dalībnieki saņēma par piemiņu dāvanas.

KNCB saviem aktīvākajiem lasītājiem organizē ekskursiju uz Rīgu uz ES māju 10.12.2013.

Komentāri