Bērnu žūrija 5+


18. februārī bibliotekāres Valentīna un Viktorija devās uz PII „Pīlādzītis”, lai pateiktos saviem visjaunākajiem lasītājiem par aktīvu līdzdalību projektā
„Bērnu un jauniešu žūrija 2013.”
Skolotāji un bērni sagaidīja mūs ar jauku dziesmiņu.
 Visi kopā pārrunājām vismīļāko grāmatu saturu. Vienojāmies par to, ka labas grāmatas ļauj izpausties vislabākajām jūtām. Runājot par Deivida Mellinga grāmatu „Kur ņemt vienu apkampienu?”, visi dāvāja viens otram savus siltus apkampienus un izjuta dāvāšanas prieku.
Bērni saņēma dāvanas un izteica vēlēšanos arī turpmāk tik pat raženi sadarboties ar bibliotēku.
 Vislielāko pateicību izteicām skolotājai Leonginai Krasņakovai par lasītprieka modināšanu bērnos un uzaicinājām visus uz Lasīšanas svētkiem Krāslavā.

Komentāri