Pateicībā Margaritai Stārastei …


 18. februārī, plkst. 8.30 mūžībā aizgāja bērnu pasaku grāmatu autore un ilustratore Margarita Stāraste.
Ar klusuma brīdi sākās šīs dienas bibliotekārā stunda, veltīta rakstnieces un mākslinieces daiļradei.
Ciemos pie Stārastes grāmatām šoreiz bija atnākuši PII „Pīlādzītis” gandrīz trīsdesmit 5.gadīgie audzēkņi ar savām skolotājām un audzinātājām. Ar dzīvu interesi bērni apskatīja pasaku grāmatu izstādi, noklausījās interesantu bibliotekāres stāstījumu, pastaigāja pa bērnu bibliotēkas labirintiem un gandarīti devās uz savu bērnudārzu,  
izjūtot savās sirsniņās dziļu pateicību Margaritai Stārastei, kuras pasakas dzīvos un priecēs cilvēkus vēl ilgu jo ilgu mūžu.

Komentāri