Konkursa "Kā atmodināt Saulcerīti" rezultāti.

   Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā konkursā jaunajiem lasītājiem tika iesūtīti 39 darbi no deviņām Dagdas un Krāslavas novadu skolām.
Visaktīvākie skolēni bija no Dagdas un Indras vidusskolām, Krāslavas, Šķaunes un Andrupenes pamatskolām . Paldies par atsaucību Aulejas, Skaistas, Konstantinovas sākumskolu skolēniem un Varavīksnes vidusskolas skolēniem .
Pateicamies bibliotekāriem un latviešu valodas skolotājiem par sniegto atbalstu un palīdzību, darbojoties projektā "GRIBU IET UZ BIBLIOTĒKU!"
Aicinām visus domrakstu autorus savlaicīgi sākt gatavoties grandiozam pasākumam, kas notiks 8. septembrī Rīgā. Jūs VISI esat aicināti demonstrēt savu mīļāko grāmatu varoņu izveidotās maskas karnevāla gājienā, kas dosies uz Stikla kalnu, lai atmodinātu dusošo Saulcerīti, kuru apsargās septiņi kraukļi.
Domrakstus cītīgi vērtēja žūrijas komisija :

KNCB direktore Valentīna Maģidas.
Krāslavas novada latviešu valodas skolotāju MK vadītāja Valentīna Purpiša.
Dagdas novada pašvaldības kultūras metodiķe Inese Plesņa.
Žūrijas komisija nolēma:


Uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru sūtīt sekojošu skolēnu domrakstus:
1. Evas Marhilevičas - Krāslavas pamatskola (5.kl.)
2. Elzas Vagales - Krāslavas pamatskola (6.kl.)
3. Patrīcijas Sjadro - Krāslavas pamatskola (4.kl.)
4. Jāņa Ciganoviča - Dagdas vidusskola (4.kl.)
5. Lauras Dzalbes - Aulejas pamatskola (8.kl.)
6. Glorijas Urbanovičas- Indras vidusskola (7.kl.)
7. Jūlijas Mošakas - Šķaunes pamatskola (7.kl.)
8. Alīnas Zvidriņas - Andrupenes pamatskola (6.kl.) 
9. Aļesjas Rubcovas - Andrupenes pamatskola (6.kl.) 
10. Janas Tukišas- Andrupenes pamatskola (7.kl.)

Iesūtītie darbi uz LNB Bērnu literatūras centru vēlreiz tiks izvērtēti Rīgā. Izvēlētie domraksti tiks publicēti apjomīgajā grāmatā, kas dos atbildi uz jautājumu, kāda ir Nacionālās bibliotēkas jauna leģenda par Saulcerītes modināšanu.

 Lai mums viss izdodas !!!Komentāri