Mīlestība pret grāmatu sākas mājās

Avots:
Ezerzeme - Nr.26 (2014, 1. apr.), 3., 8. lpp.

26. martā bērni, jaunieši, vecāku žūrijas eksperti un visi, kam patīk lasīt, pulcējās Krāslavas Kultūras namā, lai piedalītos pasākumā “Lasīšanas svētki 2014”. Notikumam atbilstoši izdekorētā zālē muzikālas kompozīcijas pavadījumā ar ziediem, dāvanām un pateicībām tika sumināti lasītprieka veicinātāji.
Slaidrādē tika rādīti fotoattēli no pilsētas un lauku bibliotēku un skolu blogiem par bērnu iesaistīšanu lasīšanas veicināšanas projektā, plakāti no Krāslavas bibliotēkas. Noslēgumā visus iepriecināja Mellsila pirātu šovs.

Pirms pasākuma atklāšanas Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) bibliotekāres Anniņa un Sveta zālē intervēja atnākušos bērnus un jauniešus, uzdodot vieglus jautājumus: “Kas pēc tavām domām ir lasīšana?”; “Vai tev patīk lasīt?”; “Tava mīļākā grāmata ir…”; “Ko tev sniedz lasīšana?”; “Kādas rakstura īpašības palīdz veidot lasīšana?” un citus.

Pēc auditorijas domām, lasīšana ir prieks, bagātība, gudrība, garīgais spēks, dzīves ziņa, dzīvesprieks, fantāzijas atraisīšana, estētiska bauda, ceļojumi un piedzīvojumi, cilvēces vēstures izzināšana, lasītāja gaumes izkopšana, valodas izkop- šana, drošs laimes avots, zinātkāre, sirds un prāta audzināšana, rakstura norūdīšana, patiesības meklēšana, sevis un citu cilvēku labāka izpratne, pilnveidošanās emociju un jūtu bagātība, radošā domāšana, saskarsme ar visu pasauli. Bērniem mīļākās grāmatas ir par piedzīvojumiem, šausmu stāsti, fantastika, pasakas, ceļojumi, skolu romāni un grāmatiņas par dzīvniekiem.
Uzrunājot visčaklākos Dagdas un Krāslavas novadu lasītājus, pasākumu atklāja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Ma- gidas: “Prieks jūs redzēt šeit tik lielā pulkā! Šodien esam sapulcējušies, lai kopā papriecātos par paveikto lielo darbu lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu/ Jauniešu un Vecāku žūrija 2013”. Jūs visi esat pelnījuši pateicības un atzinības vārdus!”

Kultūra nav iedomājama bez izglītības, kā arī izglītība bez kultūras. Bērnus, vecākus, skolotājus un bibliotekārus uzrunāja arī Krāslavas novada izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova: “Vienmēr prieks jūs uzrunāt lasīšanas svētkos, bet visvairāk priecē tas, ka ar katru gadu paliekat nedaudz vairāk. Nekad neviens cilvēks nevar labi mācīties, ja nelasa, jo lasot sakārtojam savas domas, lasot gūstam zināšanas, lasot attīstāmies un lasot mēs pasargājam sevi no ļoti daudziem ļaunumiem. Tā ir mūsu katra izvēle — lasīt vai nelasīt!”

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča: “Šobrīd mūs visus apvieno mīlestība pret lasīšanu. Bērnu rakstniece Inese Zandere ir teikusi zelta vārdus: “La- sīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi.” Pēc manām domām, lasīšana palīdz izaugt par kulturālu, izglītotu, cēlsirdīgu, garīgi bagātu cilvēku!”

1. martā Ķīpsalā ar “Lielajiem lasīšanas svētkiem” noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija 2013”. Apkopotie rezultāti liecina, ka šoreiz žūrijā ir piedalījies rekordliels dalībnieku skaits — jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās 17 tūkstoši lasītāju no Latvijas un latviešu diasporas centriem pasaulē (Eiropā, Amerikā un Austrālijā). Rosinot lasītprieku 576 bibliotēkās un skolās, tajā skaitā projektā, aktīvi darbojās 454 eksperti no mūsu abu novadu 22 bibliotēkām.
Visaktīvākie lasītāji atbrauca no Dagdas novada. Šogad no Dagdas vidusskolas un Dagdas bērnu bibliotēkas projektā piedalījās 108 skolēni un vecāki. Aktīvi projektā darbojās Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas pamatskolas lasītāji. Bibliotēka liek lielas cerības uz pirmskolas izglītības “Pīlādzītis” audzēkņiem, kuru skaits bija vislielākais Krāslavas bērnu literatūras nodaļā — 20 mazie eksperti.

Lasītājiem bija dota laba iespēja lasīt latviešu valodā 29 autoru darbus. Grāmatas tulkotas no vācu, igauņu, zviedru, angļu, franču un citām valodām. Tas veicināja vienotību un dziļāku bērna un pieaugušā pasaules izpratni.

Šogad “Lielie lasīšanas svētki”, kas tika organizēti 12. reizi, notika “Baltijas grāmatu svētku 2014” ietvaros. Pēc gadu ilguša rūpīga darba lasītāju žūrija ir nominējusi un noteikusi 2013. gada populārākās bērnu grāmatas, to autorus un izdevējus.
1. martā uz Lielajiem lasīšanas svētiem, kas notika Rīgā, Ķīpsalā, bija aizbraukusi delegācija arī no Krāslavas bibliotēkas.
Savos iespaidos par dzirdēto un redzēto dalīsies Varavīksnes vidusskolas 7. klases skolniece Edīte Drobiševska. Lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta. Bērni un vecāki grāmatas ne tikai izlasīja, bet arī aizpildīja anketas, pauda savu viedokli un vērtējumu par izlasīto. Māmiņa Vija Sjadro kopā ar savu meitu Patrīciju arī piedalījās lielajos lasīšanas svētkos un padalījās savos iespaidos par lasītprieka veicināšanu.

Pateicību pasniegšana par aktīvu līdzdarbošanos lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija” uz priekšu virzījās negaidīti ātri. Atklājās, ka no 28 sumināmajiem uz pasākumu ieradās krietni mazāk par pusi. Vēl desmit cilvēki saņēma Atzinību par aktīvu sadarbību ar KNCB un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā. Tika sumināta arī BLN logo autore Aulejas pamatskolas 8. klases skolniece Laura Dzalbe (logo veido trīs simboli - grāmata, neglītais pīlēns-brīnišķais gulbis, latvju zīme-zalktis, kur viss simbolizē gudrību un pašizaugsmi).

Pasākuma gaitā klātesošos sveica un izklaidēja meiteņu vokālais ansamblis no Varavīksnes vidusskolas, savukārt Krāslavas valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece, soliste Laura Lene izpildīja savu dziesmu. Bet pateicībā visiem par ieguldīto laiku un darbu, visčaklākajiem lasītājiem novada bibliotēka uzdāvināja literāro pasākumu “Mellsila pirātu šovs” pēc rakstnieka Arvīda Dinija Deģa dēku romāna Hercoga Jēkaba laikos. Aktieri tajā iesaistīja klātesošo publiku, kuras atsaucība bija negaidīti liela.

Juris ROGA

Komentāri