Ģimenes diena.
Tēvs - Bērna Gars.
Māte – Dvēsele.

15. maijā bibliotēka laipni sagaidīja  vecākus, bērnus un skolotājus no grāfa Plātera v.n. Poļu pamatskolas, lai kopā nosvinētu Ģimenes dienu un parunātu par mūžīgām ģimenes vērtībām.
Bibliotekāre Valentīna pastāstīja par svētku būtību, emblēmu un Ģimeņu dienas nozīmi sabiedrībā.
Par ģimenes vērtību izkopšanu liecina bagāts latviešu folkloras klāsts. Mēs visi kopā lasījām parunas, sakāmvārdus un skandinājām tautas dziesmas.
Audzināšanas pieredzē savā ģimenē dāsni dalījās Viktorija Cimmermane - māte, vecmāmiņa, brīnišķīga bibliotekāre un skolotāja.
Viņa prasmīgi iesaistīja bērnus sarunā, uzsvērdama to, ka cilvēks nevar nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nezinādams nekā par savas dzimtas saknēm. Bērni ar interesi klausījās par viņas dzimtas vēsturi, brāļu un māsu attiecībām ģimenē, par atbalstu un izpratni, sniegto viens otram dzīves grūtajos brīžos.
  Bibliotekāre Viktorija pastāstīja par  ģimenes ģerboņa nozīmi, struktūru, nodemonstrēja ģerboņu paraugus. 
 Bērni kopā ar vecākiem  pamēģināja izveidot savas ģimenes ģerboņus.
  Visjaukākais bija tas, ka bērni padziedāja dziesmas pie kopējā galda. Dziesmas dziedāja poļu un latviešu valodā. Viktorija Cimmermane ierosināja noskaitīt dažas lūgšanas par labu ģimenei. Visi kopā iemācījāmies Rīta lūgšanu:
Sargā tēvu, māmuliņu,

Dod mums maizi, istabiņu.

Svētī mūsu kājas, rokas ,

Lai tām labi darbi sokas.

Māci mīlēt, klausīt, piedot,

Sevi pašu citiem ziedot.
 Ar savu izveidoto ģerboņu prezentāciju un cienastu noslēdzās šis jauks pasākums, kas aicināja rūpēties par ģimenes locekļiem, kopt un sargāt ģimenes vērtības.
 

Lai visiem ģimenēs valda miers, mīlestība un pārticība !!!
Komentāri