Saulcerīte pamodusies.


 Ar krāšņiem tērpiem, atjautīgiem uzdevumiem, jautrām spēlēm un skaistu koncertu  šī gada 8.septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un nodibinājums „Rīga 2014”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, tajā skaitā 60 dalībnieki no Dagdas un Krāslavas novadiem. Visi karnevāla dalībnieki devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili!
Šajā pasākumā bērni demonstrēja pašu veidotus krāšņus karnevāla tērpus par mīļākās grāmatas tēlu, vēroja priekšnesumus, piedalījās Gaismas pils iepazīšanas spēlē, radošajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs bibliotēkā. Savukārt karnevāla noslēgumā ar īpašu koncertu bērnus priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris. 
Ar karnevālu Latvijas Nacionālā bibliotēka izcēla lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus kā vērtību un darīja zināmu, ka Gaismas pils ir viņiem atvērta zināšanu ieguvei un personības pilnveidošanai.
8.septembrī tika prezentēta arī grāmata „Atmodināt Saulcerīti”. Izdevumā apkopoti LNB Bērnu literatūras centra rīkotā domrakstu konkursa bērniem 72 oriģinālākie rakstu darbi (tajā skaitā arī Indras vidusskolas 8. klases skolnieces Glorijas Urbanovičas darbs ”Gaismu var atmodināt tikai ar gaismu”) .
 Grāmatā jaunradītās leģendas par Saulcerīti, Antiņu, Stikla kalnu un citiem Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēliem.Tās tirāža ir 2000 eksemplāri. Izdevums kā dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem. Grāmata ir pieejama arī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Krāslavas novada centrālā bibliotēka pateicas visiem, kas atbalstīja, koordinēja un nodrošināja bērnu dalību karnevālā.
 Sirsnīgi pateicamies skolotājai Intai Japiņai, kura rūpējās par Bērna veselību.
  Savos iespaidos no dzirdētā, redzētā un izjustā, braucot mājās, dalījās skolēni, bibliotekāri, vecāki un skolotāji.
Bibliotekāre Viktorija: „Patika Skumjā ķēniņa uzruna Rātsnama balkonā. ”
 Laura, Skaistas sākumskolas 3.kl. skolniece: „Interesanta bija radošā darbnīca bibliotēkas 5.stāvā, kur mani uzrunāja Pelīte.”
Lauras māmiņa: „Iespaidoja pasaku un literāro varoņu karnevāla gājiens pāri Akmens tiltam.”
Olga, Krāslavas p.sk. 9.kl.skolniece: „Fantastiska bibliotēkas ēkas arhitektūra, cilvēku laipnība. Man gribējās dejot un lēkāt no priecīgu emociju pārpildījuma.”
Alīna, Varavīksnes vidusskolas 9. klases skolniece: „Izjutu svētku gaisotni .”
 Ieva-Ivonna, Krāslavas Valsts ģimnāzija: „No bibliotēkas logiem atvērās fascinējošs skats uz Rīgu.”
  Laura un Sabīne, Aulejas pamatskolas 9.kl. skolnieces: „Patika fotografēties un klausīties Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestri.”
Bibliotekāre Anna: „Skumjā ķēniņa pieejamība bērniem. Dialogs un cīņa ar kraukļiem un Melnu krauklu pārkrāsošana par Baltiem, uzjautrināja Mazs velniņš. 
 Bibliotekāre Svetlana: „Dzejoļu grāmatas bērniem „Garā pupa” atvēršanas svētki, kā arī tikšanās ar bērnu rakstniekiem un dzejniekiem.


 Lai mums visiem izdodas īstenot visus novēlējumus Saulcerītei, ko visgaišākie bērni Latvijā ir ierakstījuši krājumā „Atmodināt Saulcerīti”, jo, kamēr būsim gudri un stipri garā, tikmēr būsim brīvi un laimīgi un Saulcerīte tad vienmēr būs nomodā.Komentāri