ES valodu saimē.Wie viele Sprachen du sprichst,
sooftmal bist du Mensch.“ (J.W. Goethe)
"Tu dzīvo tik reižu, cik valodu tu zini. "J.V.Gēte.

    Kārtējo reizi bibliotēkā tika organizēts pasākums, veltīts ES valodām. Šoreiz ciemos atnāca Varavīksnes vidusskolas 5.c klases skolēni ar skolotāju Jeļenu Kļimovu.
Bērni tika iesaistīti daudzveidīgās aktivitātēs.
Skolēnus pārsteidza tik liela valodu daudzveidība pasaulē (ap 6500 dzīvām valodām). Mēs palasījām parunas un izteicienus par valodas nozīmi. 
  Pasākuma dalībnieki ar interesi  noklausījās leģendu par Bābeles torni - visu valodu pamatlicēju. 
 Bibliotekāre Valentīna iepazīstināja ar grāmatām par valodu izcelsmi, īpašu uzmanību pievērsa Gundegas Sējas grāmatai „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”. Bērniem radās priekšstats par valodu koku un latviešu valodas vietu tajā. Piecklasnieki saprata, ka latviešu valoda ir jāaizsargā no svešvārdiem un arī, ja tu vēlies apgūt kādu svešvalodu, pirmām kārtam ir labi jāiemācās savu valodu.
 Visi kopā izveidojām ES valodu koku.
 Spēlē skolēniem patika savienot 28 ES valstu nosaukumus ar 24 oficiālo valodu nosaukumiem.  
 Viktorīnā un krustvārdu mīklā nostiprinājām gūtās zināšanas par ES valstīm un to oficiālajām valodām. Visi skolēni aktīvi darbojās.
Viktorīnā uzvarēja Diāna Belova.
Bibliotekāre Viktorija informēja par ES spēlēm un viktorīnām, ko var sameklēt internetā :
http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm 
 Ar pateicības vārdiem un skolēnu vēlmi sadarboties turpmāk noslēdzās šis pasākums.

Komentāri