Pārgājiens UNESCO nedēļas ietvaros.


UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir izveidots ar mērķi izcelt, apzināt un popularizēt Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība Latvijas, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm. UNESCO Pasaules mantojuma nacionālajos sarakstos iekļautās kultūras un dabas mantojuma vietas dalībvalstis nākotnē var nominēt Pasaules mantojuma sarakstam.
Latvijā par šādām īpašas nozīmes universālas vērtības vietām ir atzītas kā kultūras, tā arī dabas mantojuma vietas. 2010. gadā, izvērtējot saņemtās nominācijas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja pieņēma lēmumu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļaut arī dabas parku  DAUGAVAS LOKI.
Krāslavas gr. Plāteru v.n.  Poļu pamatskolas audzēkņi ar skolotāju Jolantu, poļu valodas skolotāju  Boženu un  skolotājas  Boženas  dēlu aktīvi iesaistījās  KNCB aicinājumā apskatīt kādu no UNESCO Latvijas dārgumiem.
 Mēs devāmies pārgājienā pa Adamovas dabas taku
Adamovas dabas taka atrodas dabas parkā „Daugavas loki” Daugavas ielejas labā krasta nogāzē starp Adamovas pilskalnu un mežsarga māju, kas administratīvā iedalījuma ziņā ietilpst Krāslavas pilsētas un Ūdrīšu pagasta teritorijā. Šeit ir iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā – baudīt krāšņās ainas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus. Takas garums ir 1.8 km. No Adamovas pilskalna paveras lielisks skats uz Krāslavu un Daugavas ieleju.
Bija jauka rudenīga diena. Svaigs gaiss uzmundrināja. Garšīgi pīrādziņi, ko biju paņemusi  līdzi, nostiprināja  skolēnu spēkus pēc darba pilnas piektdienas.
Pārgājienā baudījām rudens dabu, Daugavas cēlo plūdumu, kā arī iztēlojāmies sen seno vēsturi, kad ledājs no Skandināvijas nesa lielakmeņus, un pa Daugavu peldēja vikingu laivas.
Katrs pārgājiena dalībnieks solījās uzrakstīt vai uzzīmēt  kaut ko tikai viņam redzēto, dzirdēto, izjusto un  tīkamo.Komentāri