Diskusija BJŽ 2014


5.februārī uz diskusiju par Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas izvērtēšanu atnāca visu vecumu grupu pārstāvji, tajā skaitā 5 vecāki.
Šogad vecāku žūrijā darbojās:
1.Maija Mjadjuta
2. Vija Sjadro
3. Janīna Romanovska
4.Valentīna Moiseja
5.Iveta Stivriņa
6. Olga Podjava
7.Ivars Stivriņš
8. Vladimirs Mjadjuta
9.Vita Valtere
Darbs spraigi ritēja 5 darba grupās. Priecēja tas, ka māmiņa Olga Podjava grāmatu lasīšnā iesaistīja savus 4 bērnus- Terēzi, Mareku, Faustīni un Dominiku. Pēc diskusijas sākās prezentācija, kur uzzinājām , kādām grāmatām tika dotas3 pirmās vietas katrā vecuma grupā.
 Nolēmām, ka 28. februārī BJŽ grāmatu kolekcijas ekspertiem jāpārstāv KNCB Rīgā Lielajos lasīšanas svētkos.
Aizpildījām anketas par grāmatām jaunajai BJŽ kolekcijai, parunājām pie tējas galda un gandarīti atvadījāmies.
 Mūs visus vienoja LASĪTPRIEKS !Komentāri