Bērnu žūrija 2014


Lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu un jauniešu žūrija 2014”
KNCB piedalījās
61 žūrijas eksperts.
Darbs ritēja gan pirrmsskolas iestādēs, gan bibliotēkā. 
Ar interesantu diskusiju par grāmatu kolekcijas izvērtēšanu noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma BJŽ 2014.
Visus lasītājus mīļi aicinām uz Lasīšanas svētkiem, ko organizēsim Krāslavā 
š.g. 19. martā
Lūk ,mūsu uzticīgie atbalstītāji:
PII „Pīlādzītis”– 17 audzēkņi
PII ”Pienenīte”-  12 audzēkņi
5+- 6 skolēni    (Krāslavas pamatskola)
9+- 8 skolēni    (Krāslavas pamatskola)
11+- 5 skolēni   (Krāslavas pamatskola)
15+- 4 skolēni  (Krāslavas pamatskola)
                               (Varavīksnes vidusskola)
                               (Krāslavas Valsts ģimnāzija)
Vecāki - 9
                    Paldies visiem
par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā !

Komentāri