Bibliotekāri mācās.       Mācības ir sevis izzināšana.
Tajā nav ne uzvaru, ne zaudējumu- ir vienkārši mierīgs process.
/Kaspars Bikše/24. martā KNCB notika kursi Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāriem "Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkas darbā."                                                                    
Ar bibliotekāriem strādāja Kaspars Bikše - Latvijas un Dānijas pedagogu tālākizglītības kursu lektors.                                 
 Mācības bija interesantas, interaktīvas. 
Mēs pilnveidojām veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas, kā arī apguvām dažādus kognitīvos vingrinājumus, apgūstot pozitīvas attieksmes veidošanu pret sevi un darbu bibliotēkā.                               
Mums bija dota iespēja iegādāties lektora grāmatu „ Lūdzu, skolotāj…” 4.daļu.                                                                  
 Lūk, dažas atziņas no tās:
      Es gūstu jaunas idejas un izpratni, kā dzīvot pilnvērtīgi, bagāti, ērti un skaisti, es 
  jūtos bagātāks .
     Es esmu aizsargāts un Dievišķa spēka vadīts, es esmu skaists, viengabalains un 
   pilnīgs.
    Es priecājos par visu, ar ko nodarbojos, es mīlu sevi tādu, kāds esmu.

                                                              

Komentāri