Lasīšanas svētki Krāslavā

 19. martā nosvinējām Lasīšanas svētkus Krāslavā. Viss ritēja savā gaitā: lasītāju intervija, fotogrāfēšanās, viesu uzstāšanās, BJŽ labāko grāmatu prezentācija, apsveikumi, traģikomēdija "Grūtie laiki", spēles, pasaku kamola tīšana.
 Pasākuma nogalē uzaicinātie aktieri iesaistīja bērnus un pieaugušos aktīvajās spēlēs, kur tika uzdots jautājums:
- Kas ir VISAUGSTĀKĀIS? Minējumu bija daudz: Debess, Saule, zvaigznes, tēvs, māte, kalns u.c. Beidzot, izskanēja -DIEVS. Pareizi , teica spēles vadītājas horeogrāfs Ernests Spīčs, tautas deju pētnieks.
- Un kas tad ir Dieva vietnieks?, turpināja vadītājs.
- Skolotājs un Bibliotekārs. Arī pareizi, teica Ernests, jo šiem cilvēkiem ir uzticēts Dieva vārdu nest tautā, izplatīt to saviem skolēniem , kā arī palīdzēt kopt lasītāja gaumi.
Īstie sava darba entuziasti šoreiz sabrauca ar bērniem no Dagdas un Krāslavas novadiem.
Patiess prieks bija sagaidīt Dagdas pilsētas bibliotekāres Ilonu Bronku un Ainu Kumačovu, Šķaunes bibliotekāri Jeļenu Jermakoviču, Skaistas bibliotekāri Sandru Misjūni, Robežnieku- Ritu Kovaļevsku, Izvaltas- Vitu Japiņu, bibliotekāri no Konstantinovas- Ilonu Augustovu, Ezernieku bibliotekāri Lidiju Igauni, bibliotekāri no Indras Romualdu Žuraku, Andzeļu bibliotekāri Olgu Sauli un Bērziņu pagasta tautas bibliotēkas bibliotekāri Olgu Brenču.
Paldies jums, mīļās labās BIBLIOTEKĀRES par jūsu optimismu, entuziasmu un atbalstu.
Pateicamies arī skolotājām, kuras māca lasīt un mīlēt grāmatas. 

Mēs visi kopā esam liels spēks!

Komentāri