Dāvana bērniem un vecākiem1. jūnijā visā pasaulē tika atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš tā laika Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. 
Par godu šiem skaistajiem svētkiem arī Krāslavas novada centrālā bibliotēka sagādāja prieku gan bērniem, gan vecākiem, uzaicinot tos uz lielu bērnu zīmējumu izstādi "Mana ģimene". Izstādei tika atlasīti 92 labākie Daugavpils , Daugavpils un Krāslavas  novadu bērnu darbi.
Ilze Onzule, Daugavpils izglītības metodiķe un projekta "Dienvidlatgales Vecāku forums" vadītāja, pateicās  par aktīvu līdzdarbošanos un brīvprātīgā darba veikšanu šajā projektā .
Laipni lūdzam apskatīt zīmējumus par ģimenes vērtībām visas vasaras garumā.

Komentāri