ATCEROTIES MARIJU MONTESORI

  Montesori pedagoģiju pasaulē atzīst jau apmēram 100 gadus. Drosmīga, mērķtiecīga sieviete, pirmā sieviešu dzimuma ārste Itālijā, kas vadīja skolu īpašiem bērniem. Viņas vārdā nosaukta mācīšanās filozofija Montesori sistēma, kuras pamatā ir ticība bērna radošajam potenciālam, viņa vēlmei mācīties un tam, ka katrs bērns ir jāuzskata par indivīdu. Svarīgi, lai bērns pats izvēlas, kuru vingrinājumu viņš vēlas veikt un cik ilgi to vēlas darīt.
Atceroties Mariju Montesori 145 gadadienā, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tika organizēta praktiskā darbnīca Palīdzi man to izdarīt pašam” M. Montesori.
 Interesenti tika iepazīstināti ar Montesori biogrāfiju un pedagoģisko sūtījumu. Bērni ar prieku devās aplūkot bibliotēkas milzīgo grāmatu daudzumu, izšķirstīt sev tīkamās grāmatas, atrast pazīstamus vārdus, citam burtus, atpazīt uzziņu literatūru no pasaku grāmatas un radoši iesaistījās skaitāmpantu deklamēšanā.
 Ar lielu aizrautību bērni veidoja atskaņas Raiņa dzejolim „Pulkstens viens„ un apguva grāmatu lietošanas pamatus. Savukārt Krāslavas novada „Pīlādzītis” skolotājas Leongina Krasņakova un Džeina Vīksna dalījās pieredzē Montesori pedagoģisko metožu integrēšanā un iesaistīja visus klātesošos praktiskajā nodarbībā. Konstruktori, knaģīši, tangram puzles, cilindri un daudzi citi materiāli izcili veicina bērnu attīstību. Vecākiem tika piedāvātas variācijas savu bērnu pilnveidošanai arī ārpus mācību telpas, jo vairums sastopamu dzīves lietu ir atrodamas ikviena bērna mājās – bērt putraimus, liet ūdeni, griezt dārzeņus, mazgāt un gludināt veļu, šķirot, siet utt..
Kā rodas stāsts vai pasaka? To bērni labāk saprot, ja paši izveido grāmatiņu.
Pasākuma noslēgumā bērni izveidoja grāmatiņas, kas stāstīja par tauriņa dzīvi, pirms tam kopīgi izpētot to enciklopēdijā.
Mierīgā gaisotnē tika sakārtota bibliotēkas telpa, jo Montesori māca visur uzturēt kārtību - lietas nolikt vietās un turpināts atpakaļceļš.
Paldies Krāslavas novada PII”Pīlādzītis” skolotājām un audzēkņiem, kā arī pilsētas bērniem un vecākiem par izrādīto aktivitāti un drosmi pretoties sliktiem laika apstākļiemJ 
 Komentāri