BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ VAR APSKATĪT UN AKTĪVI LĪDZDARBOTIES!


        Līdz 28.08.2015. Literārā izstāde

Aleksandram Grīnam – 120


 „Pašlepnuma nevienai tautai nevar būt par daudz”/A. Grīns


 26.08.2015.(datums precizējams) Praktiskā darbnīca

pēc M.Montesori pedagoģijas principiem. Piedalās  pirmsskolas iestāžu audzēkņi. Pieredzē dalās Krāslavas novada PII”Pīlādzītis” pedagoģes.
„ Montesori spēles un nodarbes bērniem – mācīsimies spēlējoties!”

Komentāri