Pieredzes apmaiņas brauciens uz ValmieruŠī gada 5. augustā Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras integrēto bibliotēku un Burtnieku pagasta bibliotēku. Brauciena mērķis bija iepazīt Valmieras integrēto bibliotēku, kas apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku un tuvākā novada bibliotēku.
 Valmieras integrētā bibliotēka ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēkas sadarbības veids – apvienojot divas neatkarīgas bibliotēkas. Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāri smēlās jaunas radošas darba pieejas, Valmieras kolēģu pieredzi bibliotēku darbības uzlabošanai, kā arī iedvesmu nākotnes vīzijās.
Valmieras integrētās bibliotēkās bibliotekāri piedāvā plašu un mūsdienīgu pakalpojumu klāstu šodienas vajadzībām un interesēm ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu. Bibliotēkas vīzija ir: „O! Bibliotēka! Katra tikšanās ir interesanta, vērtīga un izdevīga!” 
Valmierā redzētais atstāja pozitīvus iespaidus, gan veicot ekskursiju pa nelielo Valmieras vecpilsētu Gaujas krastā Lolitas Dreimanes - Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas galvenās bibliotekāres, gides vadībā, gan apmeklējot zināšanu krātuves un vienkārši sarunu biedru tikšanās vietas.
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbinieki pateicas brauciena organizētājai Valentīnai Magidas un Valmieras bibliotēku kolēģiem par patiesi lietderīgu pasākumu un saturīgu informāciju!

Tas bija apbrīnojami, ka Jūs spējāt atrast laiku mums!

Komentāri