LABO DARBU VEIKUMS

Nedēļa no 12. līdz 18. oktobrim Latvijā bija pasludināta par „Labo darbu nedēļu 2015”. Šī pasākuma mērķis ir aktīvi veikt labus darbus gan pašiem, gan mudināt tos darīt arī citus.

Ikdienā katrs sastopas ar situācijām, kad nepieciešama citu cilvēku izpalīdzība. Protams, to varētu paveikt arī viens cilvēks, bet sevišķi patīkami ir tad, kad savu darbadienu protam padarīt jaukāku, palīdzot citiem.
Krāslavas novadā var satikt daudz čaklu iedzīvotāju, kuri ikdienā sniedz palīdzību gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan rūpējoties par dabu utt.Ļoti patīkami ir satikt tādus cilvēkus, kuri šādos darbos iesaista arī bērnus.   Šogad šīs akcijas ietvaros Krāslavas bibliotēkā rosījās pirmsskolnieki un darbinieki no Krāslavas PII ”Pīlādzītis”.Sagaidot sen kārotos uzlabojumus, bērnu literatūras nodaļā tika iekārtotas jaunas mēbeles - jauni grāmatu moduļi, galdiņš un ērti sēžamie pufi apmeklētājiem. Līdz ar to kūtri nebija gan bibliotēkas darbinieki, gan lasītāji, gan atbalstītāji, gan čaklie pirmsskolēni, kas pēc pašu iniciatīvas iesaistījās lielajā pārkārtošanās darbā. Sākumā grāmatu iznešana, veco plauktu demontēšana, grāmatu atpakaļ atnešana un sakārtošana jaunajos plauktos. Kā jau vienmēr jaunākas mantas atrod vietu priekšplānā, bet vecākas tiek iekārtotas mazāk redzamajā vietā. Tā arī ir ar grāmatām – jaunākā un pieprasītākā literatūra atrada savu vietu jaunajos grāmatu plauktos, bet mazāk pieprasītā literatūra un vecās grāmatas nonāca uz bibliotēkas krātuvi.
 Zvans no pirmsskolas iestādes bija laikā un vietā, kad reģistrētie un potenciālie bibliotēkas apmeklētāji vēlējās iepazīt bibliotēku un veikt labu darbu. Bērni ar lielu entuziasmu palīdzēja bibliotekāriem pārnest grāmatu  kalnu uz bibliotēkas krātuvi. Reizē bērni iepazinās ar bibliotēkas telpām, bibliotēkas darbību un darbiniekiem. Viens no skaistākajiem mirkļiem, protams, ir atpūta pēc padarītā darba. Lasītāji jau novērtēja bērnu literatūras nodaļas jauno iekārtojumu, kur tagad bērni, izvēloties grāmatas, var apskatīt un palasīt tās turpat kopā ar draugiem vai vecākiem. Pateicamies saviem palīgiem un atbalstītājiem par kopīgi padarīto darbu un gandarījumu mērķi sasniedzot.Priekšā ir skolēnu rudens atpūtas laiks. Tāpēc ar nepacietību gaidīsim lasītājus izbaudīt šo atpūtas laiku bibliotēkā!Komentāri