LASĪŠANAS RALLIJS 2014- 2015

Veiksmīgi noslēdzās lasīšanas rallijs Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 5.-6. klašu skolēnu vidū. Skolas direktore Ludmila Senčenkova pasniedza čaklākiem lasītājiem atzinības. Skolas bibliotekāre Oksana Korčagina - dāvaniņas. KNCB bibliotekāres iepazīstināja ar jaunākajām grāmatām, ko ir saņēmusi bibliotēka, paaicināja aktīvāk lasīt grāmatas no Bērnu un Jauniešu žūrijas kolekcijas, kā arī nodemonstrēja dažas galda spēles, ko var veiksmīgi izmantot gan mācību stundās, gan brīva laika pavadīšanai. Pasākuma noslēgumā visus iepriecināja cienasts-skolas garšīgs kliņģeris un tēja.
 Komentāri