PIEMINOT - KRIŠJĀNAM BARONAM 180


„No visas sirds vēlos, lai tautas krātais dziesmu pūrs atrastu atkal tautā mīļu vietu un lai lasītāji no viņa tikpat daudz smeltos prieka un sirds pacilāšanas, cik šī krājuma apstrādātājs sava darbā baudījis.”
                                     Krišjāns Barons
"Man klintsakmeni neveļat, man pieminekli neceļat, no latvju dainām tas jau celts, un nerūsēs šis tautas zelts."
                             I Latvju dainu sējums 
                            ( izdots 1894.gadā)
Kas strādā,tas kopj; kas kopj, tas top.

Kas svin, tas kopj; kas kopj, tam top.

Lai topam vēl aiz Barona gada,

                     aiz Barona gadiem !                                        

                                   /Imants Ziedonis/
Par godu dižajam Dainu tēvam visu mēnesi katru dienu sākām ar 
Latvju tautas dainu lasīšanu un guvām prieku.

Komentāri