MAZO LASĪTĀJU DIENABērnu literatūras bibliotekāri tikās ar PII „Pīlādzītis ” un  PII"Pienenīte "audzēkņiem un skolotājām, vadītāju viktoriju un iestāžu metodiķēm.

Bērni uzzināja daudz interesanta par bibliotēku, apskatīja jaunas krāsainās grāmatas, paspēlējās ar galda spēlēm, apskatīja bērnu žurnālus. Zēniem visvairāk patika runājošā grāmata „Brīnumainais luksofors”, jo tur varēja traukties pa ceļiem ar ātrām mašīnām, veikt interesantus uzdevumus, ieslēgt luksofora signālus. Meitenes aizrautīgi darbojās „Anabellas leļļu namiņā” un lika puzzle „Ziemas pasaka.” Savukārt skolotājas iepazinās ar jaunāko literatūru, ko radoši var izmantot savā darbā.

Lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta.
Vadītājas vietniece izglītības darbā Jeļena Vorošilova lasīšanas veicināšanas nolūkā piedāvāja vecāku sapulcēs ierosināt pieaugušos aktīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus kopā ar bērniem.Mīlestība pret grāmatu sākas agrīnajā bērnībā, kad vecāki un vecvecāki lasa grāmatas kopā ar bērniem.Komentāri