ZIEMEĻVALSTU ŠARMS UN DRAUDZĪBA              Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros, kas tika pasludināta draudzībai Ziemeļos, Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā viesojās Krāslavas pamatskolas skolēni un skolotājas. Novembra rīta pustumšajās stundās mazākie lasītāji radošā atmosfērā paši pagatavoja gaismas lukturīšus, lai kopīgi iepazītu Ziemeļvalstu autoru darbus svecīšu gaismā. Bērni klausījās un paši veica lasījumus, sprieda par draudzību un vēroja tematisko izstādi "Ziemeļvalstu šarms un draudzība". Lielākais pārsteigums sagaidīja bērnus, kad vienas lasītājas dzimšanas dienas pasākumā ieradās Astrīdas Lindgrēnes grāmatas galvenie varoņi Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Draudzīgā sabiedrībā tika piedzīvoti interesanti brīži, minot mīklas, atklājot Ziemeļvalstu tautu tradīcijas un notiesājot Karlsona kārotos saldumus.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Latvijā administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts Latvijā norisināsies jau 18. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.
Pasākuma ietvaros tika apmeklēti arī paši mazākie - Krāslavas PII "Pīlādzītis" pirmsskolnieki, ar kuriem sadraudzējās un veica lasījumus KNCB bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres.
Līdz novembra beigām vēl ir iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu autoru grāmatu izstādi KNCB bērnu literatūras telpās un dalīties pārdomās par draudzības
nozīmīgumu.Komentāri