SVĒTKU SVEICIENS MŪSU APMEKLĒTĀJIEM

Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!

Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!


Krāslavas novada centrālā bibliotēka
sveic visus

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Komentāri