BJŽ 2015 rezultātiLasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu un jauniešu žūrija 2015”
KNCB Bērnu literatūras nodaļas pakalpojumus izmantoja vairāk nekā 130 lasītāji, savukārt
Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrijas anketas aizpildīja
110 lasītāji
t. sk.
PII „Pīlādzītis”– 35 audzēkņi
PII”Pienenīte”-  32 audzēkņi
Krāslavas pamatskola- 18 skolēni
Krāslavas Valsts ģimnāzija – 3 ģimnāzisti
Krāslavas Varavīksnes vidusskola- 2 skolēni
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu p.sk.-1skolēns
Kalniešu pamatskola- 1 skolēns
Citas (Daugavpils 6.vsk., Preiļu Brīvā skola)- 2.skol.
Vecāki- 16 lasītāji
 Paldies visiem
par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā !
Par čaklo darbu mazie eksperti saņems interesantas un ļoti vajadzīgas LNB sagādātas dāvanas – košus atstarotājus ar uzrakstu „LASI un KĻŪSTI REDZAMS!”, lai bērni kļūtu redzamāki un uz ceļa justos drošāk.
Visaktīvākie lasītāji tiks aicināti uz Lieliem lasīšanas svētkiem, kas šogad notiks 5. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.Komentāri