Mana pilsēta

Tu, Krāslaviņ, esi kā sēkla, no kuras mēs dīgstam.
/Jolanta Lipšāne/ 
  Par godu Krāslavas pilsētas svētkiem vasaras brīvlaika lasītāju radošā grupa savu uzmanību veltīja pilsētas vēsturei. Bibliotekāre Anna iesaistīja bērnus interaktīvajā spēlē "Vai pazīsti Krāslavas ielas?"  Zināšanas par Krāslavu bērni nostiprināja viktorīnā par pilsētu un tās izcilajiem cilvēkiem. Paši mazākie lasītāji minēja mīklas, zīmēja un godināja Krāslavas vārdu savos radošos darbiņos.


Komentāri