DAUGAVAS STĀSTI

Kultūras vērtības ikkatrs no mums novērtē ļoti personiski, taču neapšaubāmi tas ir atkarīgs no mūsdienu skatījuma. Laikam ritot, sabiedrībā atklājas kultūras vērtību nozīmīgākās vietas un objekti. Tamdēļ ir ļoti svarīgi laikus saglabāt un nostiprināt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm kā cilvēces pieredzes un mērķu apliecinājumu.
Lai iedvesmotu Krāslavas novada iedzīvotājus, 9. septembrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēka (KNCB) uzmanība tika veltīta Eiropas mantojuma dienām Latvijā, tieši “Daugavas stāstu” iepazīšanai.

Daugavu varēja izpētīt no vairākiem redzespunktiem - no KNCB apkopotiem novadpētnieciskiem materiāliem, apskatot Krāslavas novada PII ”Pīlādzītis” bērnu zīmējumus, kas atklāja teikas saturu 3D versijā, kā arī noklausoties nostāstu “Kā Daugava cēlusies?”. Tematiska pasākuma ietvaros gan lieli, gan mazi apmeklētāji varēja izpausties radoši un pierādīt savu atraktivitāti, sameklējot paslēpušos Daugavas racējus un minot mīklas.
Pateicamies PII ”Pīlādzītis” 11. grupas audzēkņiem un skolotājām, kā arī Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei par izrādīto interesi un atbalstu pasākuma organizēšanā.
 

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/daugavas-stasti.html

Komentāri