UZ TIKŠANOS ATKAL!

             5.oktobra rīts Krāslavas bērnu literatūras nodaļā iepūta ne tikai  rudenīgi dzestro vēja plūsmu, bet arī skaļas bērnu čalas.
 Krāslavas valsts ģimnāzijas 7. klases skolēniem un klases audzinātājai Dainai Andžānei šajā dienā tika ieplānoti  vairāki vērienīgi pasākumi - Vispasaules skolotāju diena, Annas Brigaderes 155 gadu jubileja un  kārtējā tikšanās ar bibliotēku.  Paralēli bērnu smiekliem varēja dzirdēt skaļus aplausus un skanīgas dzejas piecrindes, ko paši skolnieki sacerēja īsajā brīdī, stātus par jauniešu iecienītajām grāmatām un, protams, vārdus 
UZ TIKŠANOS ATKAL!

 KURA GRĀMATA NĀK NO GRĀMATAS?
GRĀMATU GRĀMATA
BIBLIOTĒKĀ IR DAUDZ GRĀMATU GRĀMATAS
ASV IR DAUDZ GRĀMATU GRĀMATU GRĀMATAS.
TĀPĒC LASĀM GRĀMATU GRĀMATU GRĀMATU GRĀMATAS! :)

DĀVĀTĀS DVĒSELES, KAS RAKSTNIEKS TAI IR?
VARBŪT GAN ROMĀNS, GAN RAINIS, GAN DĀVIS.
VAI ZINĀT, KAS RAKSTNIEKS ĪSTAIS TAI IR?
DĀVĀTĀS DVĒSELES, DĀVĀTĀS
DVĒSELES,
 KAS GAN IR VIŅU MĀJAS?JĀNIS
KLĪDZĒJS IR VIŅU MĀJAS

KO TU ĒDI PUSDIENĀS?
ANAKONDU? OLAS TĀS?
NEZINU, VAI GRIBU TO?
ĒDĪŠU TO LABĀKO!


CIK GRĀMATU IR ŠAJĀ BIBLIOTĒKĀ?
SIMTS? TŪKSTOTIS? VAI MILJONS?
VARBŪT ZINI ARĪ TU?
ATBILDI ES DABŪŠU.

IR TĀDA GRĀMATA "MATILDE"
KAM PATĪK SARKANA KONFEKTE.
ŠĪS GRĀMATAS AUTORS IR KAS?
NEZINU! - GREGA DIENASGRĀMATAS.
ŠIS DZEJOLIS DĪVAINS SANĀCIS,
KĀ IZPLUCIS SĒTAS KRANCIS.
.Komentāri