STĀSTS PAR KOKA LELLI PINOKIO


           Reiz dzīvoja galdnieks Džepeto, kas izgatavoja koka lelli...


 Novembra pēdējā nedēļā KNCB bērnu literatūras nodaļā tika atklāta izstāde starp grāmatu plauktiem, kas veltīta grāmatas "Pinokio piedzīvojumi" autora Karlo Kollodi 190 gadu jubilejai. Interesi par izstādi labprāt izrādīja Krāslavas PII""Pienenīte"" audzēkņi, kuri kopā ar skolotājām Ainu Stepiņu un  Dzintru Dzalbi steidzās iekarot bibliotēkas jaunumus. Bibliotēkā šīs grāmatas ir pieejamas divās valodās - latviešu un krievu valodā, kaut gan šis darbs tika tulkots vairāk nekā 90 valodās. Bērniem šī grāmata ir ļoti tuva un interesanta, par ko liecina arī lasītāju kreativitāte, attēlojot galveno personāžu zīmējumos. Bērnu literatūras nodaļā  ir arī aplūkojama bērnu zīmējumu izstāde  ”Pinokio pasaule’’, kura visu oktobri tika apskatāma Rīgas centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā. Izstādes dalībnieki ir Krāslavas novada Varavīksnes skolas, Krāslavas pamatskolas un PII"Pīlādzītis" skolnieki.   Īpašs prieks ir par Mariannu Leperi  un Homera Bevilacqua Miguel, kuras saņēma žūrijas atzinības vārdus.

 Pateicamies arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājai Jeļenai Kļimovai par skolēnu atbalstu un veiksmīgu sadarbību ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku.Komentāri