"LUPATIŅU LUSTES" radošo darbu izstāde

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” pamudināja Krāslavas novada PII "Pienenīte" bērnus un skolotājas Ainu Stepiņu un Dzintru Dzalbi ne tikai lasīt 2016. gada grāmatu kolekciju, bet arī radoši izpausties, veidojot interesantus zīmējumus un lupatiņu pārvērtības. Lupatiņu lustes ir apskatāmas
 KNCB bērnu literatūras nodaļā (3. stāvā). 
Pateicamies skolotājām un bērniem par sadarbību
 un laipni aicinām visus interesentus apskatīt
 radošos darbiņus!

Komentāri