BJVŽ -2016 rezultāti

Sešpadsmitās BJVŽ lasīšanas un anketu aizpildīšanas posms ir noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā.
 Lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu un jauniešu žūrija 2016”

Krāslavas novada centrālas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā piedalījās
115 žūrijas eksperti, t.sk.

 vecuma grupā 5+ -19  audzēkņi  no PII „Pīlādzītis”
5+ - 38  audzēkņi no PII”Pienenīte”
5+-  8  skolēni    (Krāslavas pamatskola u.c.)
9+-  16 skolēni   (Krāslavas pamatskola,
Krāslavas Varavīksnes vidusskola)
11+- 5 skolēni   (Krāslavas pamatskola u.c.)
15+- 15skolēni  (Krāslavas Valsts ģimnāzija)
Vecāki - 14

Paldies visiem
par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā !
Tiekamies Lasīšanas svētkos

Pavasara brīvdienās 16.martā

Komentāri