PASARGĀSIM BĒRNUS!

Informatīvs materiāls par tā saucamo spēli "Zilais valis", kas sniegs padomus vecākiem un skolotājiem, kā pasargāt bērnus no apdraudējumiem https://goo.gl/h4Z92w


Komentāri