MANA SAPŅU BIBLIOTĒKA

Kā mēs redzam bibliotēku nākotnē? 

   Ar savu viedokli šoreiz dalījās Krāslavas un Daugavpils novadu bērni un jaunieši, kuri piedalījās 2016. gadā izsludinātajā zīmējumu konkursā "Mana sapņu bibliotēka". Konkursā dalību ņēma 27 dalībnieki vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Savos darbos bērni attēloja sabiedrībai draudzīgu un mūsdienās aktuālu notikumu pilnu bibliotēku. Pēc bērnu viedokļiem bibliotēkai jābūt draudzīgai ar grāmatu, bērniem, dzīvniekiem un putniem, ēdienu un dažādiem pasākumiem, tajā jābūt plašam krājuma klāstam  dažādās nozarēs, grāmatām jābūt jau pieņemamā iesietā formātā, gan arī inovatīvām, kas pārvietojas virtuāli. Protams, katrs zīmējums bija unikāls, kur autors mēģināja atklāt savu sapni un pavēstīt par to mūs.   

 Zīmējumu konkurss mudināja aktīvākos bērnu literatūras nodaļas apmeklētājus informēt par to, ko viņi vēlas saņemt no bibliotēkas nākotnē, kas arī viņiem ļoti veiksmīgi izdevās.   

Zīmējumus vērtēja Krāslavas bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji, lasītāji un bibliotēkas darbinieki. Pēc rezultātu apkopojuma, tika izvirzīti trīs nominanti ar lielāku balsu pārsvaru

  •  14 balsis tika atstātas par Indras pamatskolas skolnieces Arinas Kangizeres darbiņu, kas ierindojās III vietā, 
  • 18 balsis par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieka Ruslana Baranova darbu, ierindojot to II vietā un 
  • 22 atbalstu  saņēma Krāslavas pamatskolas skolniece Eva Bubina,  saņemot   I vietu zīmējumu konkursā " Mana sapņu bibliotēka".
 Bibliotekāri arī nebija vienaldzīgi un vēlējās šajos radošajos darbos saskatīt savam darbam aktuālākas nākotnes vīzijas, piešķirot simpātiju balvas Daugavpils Saskaņas skolas  skolniekam Oto Dzalbam un Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolniecei Laurai Sčemeļevai. 

Visa KNCB kolektīva vārdā pateicamies
 visiem konkursa dalībniekiem, vecākiem un vecvecākiem, skolotājām un pagastu bibliotekārēm par 
izrādīto iniciatīvu un sadarbību, piepildot mūsu domas un laiku!

Komentāri