Ciemiņi no Priežmales

Aprīļa beigās mūsu bibliotēkā viesojās Aglonas novada Priežmales pamatskolas visaktīvākie BJŽ lasītāji. Kopā ar Kastuļinas bibliotēkas vadītāju un latviešu valodas skolotāju bērni atbrauca smelties jaunu pieredzi lasīšanas veicināšanā, kā arī dalīties savos panākumos BJŽ grāmatu kolekcijas lasīšanā un izvērtēšanā. Ar interesi viesi apskatīja Eiropas valstu suvenīru izstādi. Bibliotekāre Viktorija iepazīstināja ar izstādi, veltītu Latviešu valodas dienām. Prezentācija par Lasīšanas svētku organizēšanu Krāslavā arī tika noskatīta ar interesi. Ar ekskursiju pa bibliotēku noslēdzās šis draudzīgs pieredzes apmaiņas pasākums.
Vienmēr esat mīļi gaidīti Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā. 
Mums ir ar ko dalīties.

Komentāri