Piedalies projektā “Mēs Krāslavā = Mēs Latvijā”
Svinot Latvijas valsts simtgadi, Krāslavas māmiņu klubs izsludina pieteikšanos izzinoši radošo nodarbību ciklam bērniem  līdz 12 gadiem, kā arī viņu vecākiem.
Plānotais nodarbību cikls ietver sevī rotaļnodarbības, radošās meistarklases un informatīvos pasākumus, kuri vērsti uz Krāslavas vēstures, kultūras un tradīciju izzināšanu bērniem pieejamā formātā, caur spēlēm, aktivitātēm un radošām nodarbēm. Nodarbību cikla galarezultātā tiks izveidota animācijas  īsfilma, kuras veidošanā piedalīsies arī bērni!
Ja Jūsu bērns un Jūs paši vēlaties piedalieties šajā nodarbību ciklā, kā arī uzzināt vairāk par plānotajiem pasākumiem, tad lūdzam mūs informēt, zvanot Danai  pa tālruni 29517111.
Pirmā informatīvā un visnotaļ gardā tikšanās notiks 3. jūlijā, plkst. 18:00, ”Latgales kulinārā mantojuma centrā”, Krāslavā, Pils ielā 6. Sāksim ar kulināro meistarklasi, kurā tiks izstāstīts par Latgales kulināro mantojumu, kā arī būs iespēja kopā pagatavot vakariņas pēc senām Latgales tradīcijām. Meistarklasi piedalīsies arī profesionālie mākslinieki, kuri piedalīsies multfilmas tapšanas procesā.
 4. jūlijā, plkst. 10:00 Latgales kulinārā mantojuma centrā noritēs arī pirmā  radošā darbnīca “Mana Krāslava” ar mākslinieci Mairitu Folkmani. Šajā darbnīcā bērni uzzinās par animācijas īsfilmas tapšanas procesu stop motion tehnikā, kā arī pievērsīsies galveno varoņu vizuālo tēlu radīšanai. Zīmēšanas procesam tiks izmantoti flomasteri, krītiņi, krāsas, kā arī zīmuļi.
Nāc, pēti, domā un radi!


Biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”

Komentāri