Lijai Brīdakai -85


BĒRNS, neatklāts brīnums, nāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radītgribu,-
smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ielikta bagātība. 
Kāpēc vēlāk daudzi to visu pazaudē
Un neizaudzē nenieka?...
/no Lijas Brīdakas dz.“Graudā ieliktā bagātība”/

  Dzejnieces Lijas Brīdakas mūža misija vienmēr ir bijusi ar dzejas starpniecību saglabāt latvisko dvēseli, tautas gudrību, ētiskās un estētiskās tradīcijas, latvisko lepnumu, atturību un jūtu nopietnību. Tas viss atspoguļojas viņas dzejā.
Dzejniece aicina savu lasītāju smelties no tautas dvēseles alkas…
Mēs- smelties gaismu no dzejnieces dzidrās un gaišās dzejas.

Komentāri